Zásady používania cookies

Cookies, čo sú malé množstvá dát, ktoré naše servery posielajú vášmu počítaču a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu vašim potrebám.

Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky, a preto sú pre vás užitočné. Ak pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomáhajú vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše nastavenie stránok.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť vo vašom počítači ukladané tiež cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované. V rámci remarketingu využíva naša spoločnosť tiež systémy Google. Dáta z remarketingu používame výhradne k segmentácii návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania sa návštevníkov.

Štandardné webové prehliadače (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

Cookies nevyužívame na iné ako čisto technické účely, nespájame údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi a pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.

Existujú dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné sú uložené vo vašom počítači len do ukončenia prehliadača. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať váš počítač, ak znova navštívite náš web, ale neumožňujú akokoľvek identifikovať vás osobne. Trvalé cookies umožňujú prispôsobovať naše stránky vašim záujmom, ale nemôžeme akokoľvek identifikovať vás osobne a príslušné dáta ukladáme úplne anonymizované a nespájame ich s akýmikoľvek inými dátami.

V nasledujúcej tabuľke nájdete aké druhy súboru cookies využívame.

Vydavateľ / Názov cookieTypTrvanlivosťPopis
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužíva spoločnosť Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat_gtag_.*,_gac_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
persistent
90 dní
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics. Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics.
php
(PHPSESSID)
Essentialmôže sa líšiť

Tento web používa Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to: prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov), rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Jak zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google . Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete vo zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov a subjekt údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť prevádzkujúca tento web, rezervačné službu.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy alebo inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia na odber noviniek (newsletterov) zasielaných správcom. Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správcu získala z iných zákonných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjektmi údajov, alebo v akom rozsahu je správca získa z iných zákonných zdrojov. Ide o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, číslo platobnej karty, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, podpis.

Účel spracovania osobných údajov, súhlas všeobecný

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj. ponuka produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Obchodné oznámenia správcu zasiela len v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov) a vyslovil druhý súhlas so spracovaním osobných údjaů na marketingové účely.

Účel spracovania osobných údajov, súhlas na marketingové účely

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu, ponúk, informácií o hoteli a jeho aktivitách. Dotknutá osoba má možnosť sa jednoduchým spôsobom a zadarmo z odberu noviniek (newsletterov) odhlásiť.

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre stanovené účely spracovania.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vykonaného s cieľom priameho marketingu je súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov (prihlásení na odber newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom produktu alebo služby správcu podľa zák. Č. 480/2004 Zb.).

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovania výkon zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom konaní a pod.) a dodržanie právneho záväzku.

Doba spracovávania osobných údajov

V prípade osobných údajov spracúvaných na účely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne počas ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy. V prípade spracovania na účely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tej doby odvolaný. Tým nie je dotknutá povinnosť správcu spracovávať osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k osobným údajom

K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tiež tretie osoby - príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb.

Nastavenie cookies

Nasledujúcim nastavením môžete upraviť aké súbory cookie sa budú používať na tejto stránke.

Nutné cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre váš pohyb po webovej stránke a využívanie všetkých funkcií, napr. nastavenie preferencií súkromia, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Bez týchto cookies by nebolo možné riadne poskytovať služby požadované pri používaní našej stránky. Nevyhnutne nutné cookies nevyžadujú súhlas užívateľa podľa príslušných právnych predpisov. Môžete si tiež nakonfigurovať webový prehliadač a nevyhnutné súbory cookies zablokovať, avšak následne sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie stránky tak, ako by ste chceli.

Štatistické súbory cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej, a vidieť, ako sa návštevníci na webe pohybujú, čo nám pomáha optimalizovať váš zážitok. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme môcť používať vaše údaje týmto spôsobom.

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies (nazývané aj cielené alebo reklamné cookies) sa používajú na zobrazovanie reklám na stránkach tretích strán, ktoré by viac zodpovedali vašej osobe a vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu prezretí reklám a merania účinnosti reklamných kampaní.

Nastavenia súkromia a cookies

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies.

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie